Stavby pro Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

 • Rekonstrukce přivaděče Tři Kříže – Velké Meziříčí
 • Výstavba vodovodního řadu + splaškové kanalizace vč. přípojek Oslavice
 • Výstavba vodovodního řadu + splaškové kanalizace vč. přípojek Hliniště II, Velké Meziříčí
 • Rekonstrukce vodovodního řadu vč. přípojek, ul. Vrchovecká Velké Meziříčí
 • Rekonstrukce vodovodu na ulici Třebíčská ve Velkém Meziříčí
 • Splašková kanalizace Čechovy Sady
 • Vodovod + Splašková kanalizace Měřín Balinka, I.etapa
 • Rekonstrukce vodovodního řadu VM, Příkopy
 • Přeložka vodovodu Hrbov
 • Vodovod VM, ulice Sportovní vč. přípojek
 • Kanalizace ulice Skřivanova a U Světlé – VM
 • Kanalizace a vodovod ulice Ke 3 Křížům – VM
 • Kanalizace ulice Družstevní – VM
 • Vodovod v obci Mostiště
 • Novostavba vodovodu v obci Březejc
 • Novostavba vodovodu a splaškové kanalizace v obci Měřín, ul. Příčná
 • Rekonstrukce vodovodu v obci Sviny
 • Vodovod v obci Žďárec
 • Vodovod a splašková kanalizace v obci Měřín, Balinka III. Etapa
 • Vodovod a kanalizace U Tržiště v obci Velké Meziříčí
 • Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v obci Velké Bíteš, ul. Lánice
 • Novostavba vodovodu v obci Březí
 • Prodloužení stoky jednotné kanalizace v obci Měřín, ul. Zabrána

Stavby pro města a obce

 • Výstavba a provoz Metropolitní sítě města Velké Meziříčí
 • Provedení protlačovacích prací pro obce Mostiště, Martinice, Velké Meziříčí, Křižanov
 • Osvětlení přechodů pro chodce ve Velkém Meziříčí
 • Inženýrské sítě včetně komunikací v nové obytné zóně v Borech
 • Komunikace v obci Dolní Heřmanice
 • Výstavba nových kamerových bodů ve Velkém Meziříčí
 • Prodloužení veřejného osvětlení v Mostištích u Velkého Meziříčí
 • Výstavba dešťové kanalizace, plynovodu a komunikace Čechovy Sady II, Velké Meziříčí
 • Inženýrské sítě + komunikace v Měříně „Balinka“
 • Inženýrské sítě v Tasově „Za Bytovkou“
 • Kanalizace na Dolní Radslavice
 • Výstavba inženýrských sítí v obci Březejc
 • Městský kamerový a dohledový systém Velké Meziříčí
 • Vodovod, kanalizace a VO v obci Velké Bíteš, Babinec
 • Chodník a úprava přechodu v obci Velké Meziříčí, ul. Fr. Stránecké
 • Dešťová kanalizace, komunikace a chodníky obci Měřín, Balinka III. Etapa
 • Chodník a dešťová kanalizace v obci Ruda
 • Dokončení vodovodní sítě v obci Bory
 • Dešťová kanalizace a přeložka vodovodu v obci Měřín, ul. Zabrána

Stavby pro Ministerstvo Obrany ČR

 • Zvýšení komunikační kapacity Letiště Náměšť nad Oslavou
 • Zvýšení komunikační kapacity Letiště Čáslav
 • Výstavba kabelovodu a sdělovacích rozvodů VÚ Jince

Ostatní stavby

 • Vodovodní řad – tunel Blanka Dejvice – Špejchar
 • Výstavba FVE Čebín
 • Výstavba FVE Uhřínov
 • Vodovodní přivaděč Andělská Hora – SKI ANNABERG
 • Pokládka HDPE trubek v rámci rekonstrukcí silnicí I a II tř. v Kraji Vysočina
 • Výstavby metropolitní sítě (HDPE trubky) v nové obytné zóně v Petrávči u Velkého Meziříčí
 • Opravy lesních/polních cest
 • Opravy koryt vodních toků
 • Napojení vysílače WIA VM na optickou síť
 • Napojení soukromých poskytovatelů ve Velkém Meziříčí na optickou síť
 • Kanalizační přípojky v rámci akce DYJE II v Mostištích

Telekomunikační liniové stavby

  • Projekce, výstavba a následný servis dálkových i místních metalických a optických tras sdělovacích kabelů (celková délka instalovaných  tras cca 950 km)
  • Naši zákazníci z řad telekomunikačních operátorů:
 • Telefónica O2,  Aliatel , České Radiokomunikace, ČD Telematika, Pragonet, Optokon, Infonet, SELF Servis atd.
 • Vynucené překládky telekomunikačního vedení.