E-mail: content@content-vm.cz

Tel.: +420 566 521 721

Pronájem reklamních ploch

Nabízíme možnost pronájmu reklamních ploch na různé časové úseky, plochy jsou umístěny na hlavních tazích při příjezdu do města Velké Meziříčí. Plochy o rozměru 5,12 x 2,42 m umístěné na obchvatu Velkého Meziříčí směr Třebíč – 4x. Nasvícené reklamní plochy rozměrů 6,0 x 3,0 m umístěných na okružní křižovatce Velké Meziříčí východ – 4x a 5,12 x 2,42 m na hlavním tahu směr Brno -2x. Veškeré informace a rezervace na tel. čísle: +420 777 702 100